Công an vào cuộc vụ bé trai rơi từ tầng 20 xuống tầng 6

Tòa nhà Nam Định Tower.
Tòa nhà Nam Định Tower.
Tòa nhà Nam Định Tower.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top