Công an vào cuộc các vụ học sinh đánh nhau liên tục ở Hà Tĩnh

Hình ảnh cắt từ clip nhóm nữ sinh đánh bạn ở thị trấn Phố Châu hôm 27.5
Hình ảnh cắt từ clip nhóm nữ sinh đánh bạn ở thị trấn Phố Châu hôm 27.5
Hình ảnh cắt từ clip nhóm nữ sinh đánh bạn ở thị trấn Phố Châu hôm 27.5
Lên top