Công an TP.Huế huy động 500 quân khắc phục hậu quả bão số 5

Công an TP.Huế khắc phục hậu quả bão số 5 trong ngày 20.9. Ảnh: VC.
Công an TP.Huế khắc phục hậu quả bão số 5 trong ngày 20.9. Ảnh: VC.
Công an TP.Huế khắc phục hậu quả bão số 5 trong ngày 20.9. Ảnh: VC.
Lên top