Công an TPHCM lập Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn

Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đang tập huấn điều khiển môtô. Ảnh: PC08 cung cấp
Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đang tập huấn điều khiển môtô. Ảnh: PC08 cung cấp
Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đang tập huấn điều khiển môtô. Ảnh: PC08 cung cấp
Lên top