Công an TPHCM đã tiếp nhận hơn 200.000 hồ sơ căn cước công dân có gắn chíp

Công an TPHCM cung cấp những thông tin liên quan đến việc cấp thể CCCD có gắn chip đến báo chí. Ảnh: Anh Tú
Công an TPHCM cung cấp những thông tin liên quan đến việc cấp thể CCCD có gắn chip đến báo chí. Ảnh: Anh Tú
Công an TPHCM cung cấp những thông tin liên quan đến việc cấp thể CCCD có gắn chip đến báo chí. Ảnh: Anh Tú
Lên top