Công an tỉnh Bạc Liêu xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự

Lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 (ảnh Nhật Hồ)
Lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 (ảnh Nhật Hồ)
Lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top