Công an thành phố Hà Nội sẽ siết chặt xử lý vi phạm phòng dịch từ 24.5

Công an thành phố Hà Nội sẽ siết chặt, xử lý vi phạm phòng dịch từ ngày 24.5. Ảnh: TG
Công an thành phố Hà Nội sẽ siết chặt, xử lý vi phạm phòng dịch từ ngày 24.5. Ảnh: TG
Công an thành phố Hà Nội sẽ siết chặt, xử lý vi phạm phòng dịch từ ngày 24.5. Ảnh: TG
Lên top