Công an Sóc Trăng thưởng nóng 3 học sinh trả lại hơn 40 triệu đồng nhặt được

Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an Sóc Trăng trao giấy khen kèm theo phần thưởng nóng 1 triêu đồng/em cho 3 thanh niên không tham của rơi (ảnh Nhật Hồ)
Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an Sóc Trăng trao giấy khen kèm theo phần thưởng nóng 1 triêu đồng/em cho 3 thanh niên không tham của rơi (ảnh Nhật Hồ)
Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an Sóc Trăng trao giấy khen kèm theo phần thưởng nóng 1 triêu đồng/em cho 3 thanh niên không tham của rơi (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM