Công an ra thông báo về nhóm xin ăn bôi mặt đen, cầm đầu gà

Đối tượng mặt đen xin ăn theo mô tả của cơ quan công an huyện Thuỷ Nguyên.
Đối tượng mặt đen xin ăn theo mô tả của cơ quan công an huyện Thuỷ Nguyên.
Đối tượng mặt đen xin ăn theo mô tả của cơ quan công an huyện Thuỷ Nguyên.
Lên top