Công an, quân đội gồng mình khẩn cấp cứu hộ nước tràn mặt đê ở Hoà Bình