Công an Phan Thiết kiểm tra toàn diện việc sử dụng vũ khí quân dụng