Công an nói gì về việc hiệp sĩ Hải xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường Phú Hòa -  Ảnh: Đình Trọng
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường Phú Hòa - Ảnh: Đình Trọng
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường Phú Hòa - Ảnh: Đình Trọng
Lên top