Quảng Trị:

Công an nhờ nhà dân có camera cung cấp hình ảnh vi phạm giao thông để xử lý

Tại tỉnh Quảng Trị đưa Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh đi vào hoạt động với chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động. Ảnh: HT
Tại tỉnh Quảng Trị đưa Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh đi vào hoạt động với chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động. Ảnh: HT
Tại tỉnh Quảng Trị đưa Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh đi vào hoạt động với chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động. Ảnh: HT
Lên top