Công an ngâm mình dưới nước giúp người dân thoát khỏi đoạn đường ngập sâu

Công an ngâm mình dưới nước giúp người dân thoát khỏi đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
Công an ngâm mình dưới nước giúp người dân thoát khỏi đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
Công an ngâm mình dưới nước giúp người dân thoát khỏi đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
Lên top