Công an làm việc với người thông tin sai sự thật về COVID-19

Bà H tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Bà H tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Bà H tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Lên top