Công an huyện huy động hơn 70 chiến sĩ giúp dân bó lúa bị đổ

Công an huyện Can Lộc giúp dân bó lúa đổ do mưa lớn ở xã Trung Lộc. Ảnh: CA.
Công an huyện Can Lộc giúp dân bó lúa đổ do mưa lớn ở xã Trung Lộc. Ảnh: CA.
Công an huyện Can Lộc giúp dân bó lúa đổ do mưa lớn ở xã Trung Lộc. Ảnh: CA.
Lên top