Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công an hối hả giúp dân gặt lúa chạy bão

Công an Hương Sơn giúp dân thu hoạch lúa chạy bão. Ảnh: Minh Lý
Công an Hương Sơn giúp dân thu hoạch lúa chạy bão. Ảnh: Minh Lý