Công an Hải Dương huy động 100% lực lượng, trắng đêm phòng dịch COVID-19

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương thực thi nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Chí Linh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương thực thi nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Chí Linh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương thực thi nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Chí Linh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top