Công an Hà Tĩnh hỗ trợ "nâng bước" nữ sinh nghèo vào Đại học

Ngoài hỗ trợ suốt thời gian học Đại học, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo UBND huyện Can Lộc còn tặng quà, động viên em An. Ảnh: CA.
Ngoài hỗ trợ suốt thời gian học Đại học, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo UBND huyện Can Lộc còn tặng quà, động viên em An. Ảnh: CA.
Ngoài hỗ trợ suốt thời gian học Đại học, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo UBND huyện Can Lộc còn tặng quà, động viên em An. Ảnh: CA.
Lên top