Công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa “chạy” bão số 5

Các chiến sỹ công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 5. Ảnh: CA.
Các chiến sỹ công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 5. Ảnh: CA.
Các chiến sỹ công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 5. Ảnh: CA.
Lên top