Công an Hà Nội tổng kiểm tra ban đêm các khu vực đông người