Công an Hà Nội ra quân đảm bảo an toàn trên địa bàn Thủ đô

Chủ tịch Hà Nội thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ Cảnh sát giao thông.
Chủ tịch Hà Nội thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ Cảnh sát giao thông.
Chủ tịch Hà Nội thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ Cảnh sát giao thông.
Lên top