Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh trật tự Đại hội XIII của Đảng

Lực lượng Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: D.L.
Lực lượng Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: D.L.
Lực lượng Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: D.L.
Lên top