Công an Hà Nội phát hiện 25 người nghi mắc COVID-19 khi qua chốt kiểm dịch

Công an Hà Nội phát hiện 25 người nghi mắc COVID-19 khi qua chốt kiểm dịch. Ảnh: TG
Công an Hà Nội phát hiện 25 người nghi mắc COVID-19 khi qua chốt kiểm dịch. Ảnh: TG
Công an Hà Nội phát hiện 25 người nghi mắc COVID-19 khi qua chốt kiểm dịch. Ảnh: TG
Lên top