Công an Hà Nội kích hoạt 3 số điện thoại hướng dẫn thủ tục đi lại Vùng 1

Việc phân thành các vùng 1, vùng 2, vùng 3 được Hà Nội thực hiện để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Việc phân thành các vùng 1, vùng 2, vùng 3 được Hà Nội thực hiện để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Việc phân thành các vùng 1, vùng 2, vùng 3 được Hà Nội thực hiện để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Lên top