Công an điều tra nữ dược tá tuồn thuốc ra ngoài bán

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh: Trang Phạm
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh: Trang Phạm
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ảnh: Trang Phạm
Lên top