Công an Đà Nẵng "họp nóng" phòng dịch COVID-19

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi họp khẩn nhằm triển khai phương án phòng chống dịch bệnh. Ảnh: CACC
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi họp khẩn nhằm triển khai phương án phòng chống dịch bệnh. Ảnh: CACC
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi họp khẩn nhằm triển khai phương án phòng chống dịch bệnh. Ảnh: CACC
Lên top