Con trai giấu bố trong thùng xe tải, trốn kiểm soát y tế vào Hải Phòng

Các trường hợp trốn kiểm soát y tế vào thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Các trường hợp trốn kiểm soát y tế vào thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Các trường hợp trốn kiểm soát y tế vào thành phố. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top