"Con tôi, tôi dạy", nhưng dạy như thế nào?

Nhiều trẻ em lao động vượt tuổi, trái quy định của pháp luật. Ảnh: Người lao động.
Nhiều trẻ em lao động vượt tuổi, trái quy định của pháp luật. Ảnh: Người lao động.
Nhiều trẻ em lao động vượt tuổi, trái quy định của pháp luật. Ảnh: Người lao động.
Lên top