Còn tình người để lại...

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu trong đêm.
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu trong đêm.
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu trong đêm.
Lên top