“Con tàu ước mơ” mang Tết trung thu hướng về biển đảo