Còn nỗi đau phía sau tai nạn thảm khốc

Ba mẹ con bà Hoa như chìm trong tận cùng nỗi đau mất con, mất cháu (từ phải sang, anh Đạm, bà Hoa, chị Thắm)
Ba mẹ con bà Hoa như chìm trong tận cùng nỗi đau mất con, mất cháu (từ phải sang, anh Đạm, bà Hoa, chị Thắm)
Ba mẹ con bà Hoa như chìm trong tận cùng nỗi đau mất con, mất cháu (từ phải sang, anh Đạm, bà Hoa, chị Thắm)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top