Còn nhiều F0, TP Bạc Liêu tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 6 phường

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 6 phường củ TP Bạc Liêu, các chốt liên tỉnh vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 6 phường củ TP Bạc Liêu, các chốt liên tỉnh vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 6 phường củ TP Bạc Liêu, các chốt liên tỉnh vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top