“Con đường hoa dã quỳ” ở miền Tây Quảng Trị sắp thành hiện thực

Hoa dã quỳ mọc tự nhiên cạnh những ngôi nhà sàn của đồng bào thiểu số ở phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Hoa dã quỳ mọc tự nhiên cạnh những ngôi nhà sàn của đồng bào thiểu số ở phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Hoa dã quỳ mọc tự nhiên cạnh những ngôi nhà sàn của đồng bào thiểu số ở phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top