Con đường “hạnh phúc" ở bản nghèo

Các chiến sĩ Trung đoàn 720 đã dành nhiều tiền của, công sức để xây dựng nhiều tuyến đường cho xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Ảnh: PHAN TUẤN
Các chiến sĩ Trung đoàn 720 đã dành nhiều tiền của, công sức để xây dựng nhiều tuyến đường cho xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Ảnh: PHAN TUẤN
Các chiến sĩ Trung đoàn 720 đã dành nhiều tiền của, công sức để xây dựng nhiều tuyến đường cho xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Ảnh: PHAN TUẤN
Lên top