Con của bệnh nhân 469 mắc COVID-19 làm việc tại công ty ở Đà Nẵng

Con của bệnh nhân 469 mắc COVID-19 làm việc tại công ty ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Con của bệnh nhân 469 mắc COVID-19 làm việc tại công ty ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Con của bệnh nhân 469 mắc COVID-19 làm việc tại công ty ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top