Còn 6 công trình liên quan Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức chưa tháo dỡ

Các nhà xưởng sai phép của người thân gia đình ông Lê Hữu Thành vẫn chưa được tháo dỡ.  Ảnh: M.Q
Các nhà xưởng sai phép của người thân gia đình ông Lê Hữu Thành vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: M.Q
Các nhà xưởng sai phép của người thân gia đình ông Lê Hữu Thành vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: M.Q
Lên top