Còn 6% bệnh nhân mắc COVID-19 dương tính với SARS-CoV-2

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top