Còn 4-5 đợt nắng nóng cao điểm gây nguy cơ cháy rừng, cần sẵn sàng ứng phó

Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Lên top