Còn 39 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 1 bệnh nhân rất nặng

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Lên top