Quảng Bình:

Còn 226 phương tiện và 1.504 lao động đang hoạt động trên biển

Lực lượng BĐBP Quảng Bình chuẩn bị phương tiện ứng phó bão số 5. Ảnh: LPL
Lực lượng BĐBP Quảng Bình chuẩn bị phương tiện ứng phó bão số 5. Ảnh: LPL
Lực lượng BĐBP Quảng Bình chuẩn bị phương tiện ứng phó bão số 5. Ảnh: LPL
Lên top