Còn 200 công nhân xây dựng thủy điện Đắk Mi2 bị cô lập ở Phước Sơn

Có 200 công nhân bị cô lập tại công trình xây dựng thủy điện Đắk Mi2, ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Trọng Ý
Có 200 công nhân bị cô lập tại công trình xây dựng thủy điện Đắk Mi2, ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Trọng Ý
Có 200 công nhân bị cô lập tại công trình xây dựng thủy điện Đắk Mi2, ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Trọng Ý
Lên top