Còn 12.000 người Trung Quốc lưu trú, Đà Nẵng xin phương án tạm “đóng cửa”

Lên top