Coi trọng an toàn hành khách khi mở lại đường bay quốc tế

Các hàng hàng không Việt luôn sẵn sàng trở lại các đường bay quốc tế. Ảnh: Đ.T
Các hàng hàng không Việt luôn sẵn sàng trở lại các đường bay quốc tế. Ảnh: Đ.T
Các hàng hàng không Việt luôn sẵn sàng trở lại các đường bay quốc tế. Ảnh: Đ.T
Lên top