Từ các Phóng sự Điều tra trên Lao Động:

Cởi tiếng oan và trở thành Anh hùng

Ông Nguyễn Xước Hiện được vinh danh là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Ông Nguyễn Xước Hiện được vinh danh là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Ông Nguyễn Xước Hiện được vinh danh là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Lên top