Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có thêm 50 nhà vệ sinh thông minh phục vụ người Hà Nội