Có thể sử dụng căn cước công dân quét mã QR code khi đến nhà hàng, siêu thị

Người dân quét mã QR code khi vào siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân quét mã QR code khi vào siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân quét mã QR code khi vào siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top