Thanh Hóa:

Có thể sẽ bắn pháo hoa tại biển Sầm Sơn để kích cầu du lịch

Lên top