Có thể mở lại chuyến bay thương mại quốc tế vào đầu tháng 8.2020

Đầu tháng 8.2020 có thể sẽ mở lại chuyến bay thương mại quốc tế. Ảnh VNA
Đầu tháng 8.2020 có thể sẽ mở lại chuyến bay thương mại quốc tế. Ảnh VNA
Đầu tháng 8.2020 có thể sẽ mở lại chuyến bay thương mại quốc tế. Ảnh VNA
Lên top