BÃO SỐ 6 DỰ KIẾN ĐỔ BỘ VÀO MIỀN TRUNG:

Có thể gây mưa với lưu lượng 200-300mm

Vị trí và hướng đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 6 Nakri. Ảnh: NCHMF
Lên top